четвер, 16 липня 2015 р.

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу за 2014 – 2015 н. р.


  Природничо-математичний цикл наук, що вміщує фізику, хімію, біологію, інформатику та математику, формує науковий світогляд, побудований на науково доведених фактах, теоріях, явищах природи. Саме в цьому полягає значення природничого циклу, його пріоритет перед іншими науками. Цей цикл вивчає також феномен людини, діяльність якої В.І.Вернадський вважав силою, яка перетворює вигляд Землі.
Методичне об'єднання вчителів природничо-математичного циклу складається з учителів біології, географії, математики, інформатики, фізики та хімії Мар'янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.., а саме:

Самойленко А.О. – голова МО, учитель біології, географії та природознавства.
Руденко В.О. – вчитель математики;
Руденко О.А. – вчитель інформатики;
Овсянников А.М. – учитель фізики та хімії;
Колеснік Т.О. – учитель математики та інформатики.Усі вчителі мають вищу освіту. Стаж роботи: від 1 до 4 років – 2 учителя, більше  15 років – 3 учителя. З них 1  - Заслужений учитель України, 2 -  учителі-методисти; першу категорію має – 1 учитель, спеціаліст  ІІ категорії – 1, учитель-спеціаліст – 1.. Це люди з доброю теоретичною і методичною базою, творчі;  спроможні вести за собою учнівський колектив; не байдужі до колег, дітей, своєї справи.

    У 2014 – 2015 навчальному році методичне об’єднання вчителів природничо– математичного циклу працювало над науково – методичною проблемою:
"Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів на уроках природничо-математичного циклу.". Окремо кожен учитель працював над власною педагогічною проблемою, якою доповнював загальну проблему.
Головною метою методичної роботи вчителів  природничо-математичних наук є не лише надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності, а й активізація творчого потенціалу кожного вчителя .

Для досягнення цієї мети були  визначено такі завдання :
· вивчення директивних документів уряду про школу;
· забезпечення планування, організації, контролю й аналізу освітнього процесу на уроках хімії, інформатики , біології, географії, фізики та математики;
· вивчення та узагальнення педагогічного досвіду вчителів ;
· допомога вчителям в організації самоосвіти;
· організація екологічного виховання учнів.
· вивчення, узагальнення, пропаганда кращого педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду.
· розвиток життєвих компетентностей в учнів.
· накопичення і систематизація інформації, що стосується профорієнтації учнів.
· створення найкращих умов для самостійного вибору професійного шляху учнями, але з урахуванням прогресивних змін у суспільстві.
· розробка основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань).
· участь в атестації педагогічних працівників.

Система освіти методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу спирається на такі головні напрями:

- підвищення науково-теоретичної підготовки учителів природничо-математичного циклу.
-   удосконалення методичної підготовки;
- опрацювання нових навчальних програм з предметів та підручників;
- підвищення якості навчально-виховного процесу;
- організація позакласної роботи з предметів;
- організація самоосвіти вчителів ;
-організація систематичного курсового підвищення кваліфікації вчителів.

За рік було проведено 4 засідання, на яких розглядались такі питання:

 «Ознайомлення з Державним стандартом, який впроваджується з 1 вересня 2013 року, інструкційно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2014-2015 н.р.», « особливості організації роботи з обдарованими дітьми», «Формування технологічно освіченої особистості шляхом розвитку творчих здібностей у проектно-технологічній діяльності», «Сучасний урок математики в контексті компетентнісного підходу», «Формування в учнів предметних компетенцій шляхом використання іноваційних педагогічних технологій на уроках» та ін.
У 2014 – 2015 н. р. було окреслено таке коло завдань:

1. Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи.
2. Вдосконалювати якість викладання предметів природничо-математичного циклу шляхом провадження ІКТ.
3. Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички учнів.
4. Поглиблювати знання з навчальних дисциплін, як учнів так і вчителям працювати над питаннями самоосвіти.
5. Продовжити систему проведення відкритих уроків.
6. .Працювати над поповненням навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційно-довідкового забезпечення кабінетів природничо-математичного циклу.
7. Виявлення, узагальнення та розповсюдження досвіду творчо працюючих педагогів.
8. Розробка навчальних, науково-методичних, дидактичних матеріалів, створення банку даних олімпіадних завдань, підбір тем для роботи з обдарованими дітьми.


Вчителі готували доповіді, опрацювали відповідну літературу, проводили відкриті уроки, обговорювали їх, обмінювались досвідом роботи. Були підготовленні доповіді на засідання педагогічних рад школи:

Використання проектних технологій на уроках природничо-математичного циклу – Самойленко А.О. та Руденко В.О.Проведення уроків та виховних заходів :
Руденко В.О.
Відкриті уроки з математики
1.                Відеоурок, проведений у рамках  обласного методичного конкурсу "ІКТ-супровід сучасного уроку" (м. Кіровоград, школа №16, 11 клас), тема "Знаходження об"ємів тіл обертання за допомогою визначеного інтеграла".
2.                11 клас "Урок однієї фігури. Призма. Від закоханості до одруження", який визнаний кращим у обласному методичному огляд-конкурсі "Проектування ІТ-контенту сучасного уроку" у номінації "Методична ефективність використання ІТ-контенту як засобу формування та удосконалення предметної компетентності учнів на уроці".
3.                Урок-проект з алгебри (9клас) "Функція" 
4.                Урок-проект "Для чого ми вивчаємо геометрію?"
5.     Громадський огляд знань з математики в 5 –му класі.


Самойленко А.О.
Відкритий урок  з
1.      Географії 9 клас «Економічний потенціал України»
2.     Біології 9 клас – «Аналіз індивідуального харчового раціону за добу та відповідність його критеріям раціонального харчування. Практична робота».
3.     Природознавства 5 клас – Захист міні-проектів: «Опале листя: користь та шкода?».
4.     Біології 8 клас – «Загальна характеристика Кільчасті черви».
5.     Урок-конференція «Глобальні проблеми людства» 10 клас   Під час проведення уроків та заходів були задіяні учні 5-11 класів. Вони брали активну участь у підготовці і проведенні уроків та заходів. Проведені уроки  показали високий рівень майстерності вчителів. Майже всі проведені уроки ґрунтувались на співтворчості вчителя та учнів. Плануючи структуру уроку, вчителі орієнтувалися на особистісно-зорієнтоване навчання, використовували інтерактивні методи. Під час підготовки до уроку вчителями були враховані вікові особистості учнів, рівень підготовленості класу. Вчителі усвідомлюють, що на сучасному уроці важливо не стільки подати певну суму знань учням, скільки навчати здобувати її самостійно, стимулювати їхню пізнавальну активність.

Добре виступали наші учні на районних учнівських олімпіадах. А саме:

ІІ етап (районний) Всеукраїнської олімпіади
З хімії:
- ІІ місце Овсянік Валерія - учениця 7 класу Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ст. (вч. Овсянніков А.М.) 
- Саруханян Діана, учениця 10 класу Мар’янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (вчитель Дмитренко Я.О.) – диплом ІІ ступеня.
-  ІІ місце Вербіцька Юлія - учениця 9 класу Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ст. (вч. Овсянніков А.М.)
З географії:
-         ІІ місце Саруханян Людмила - учениця 9 класу Мар′янівської ЗШ І-ІІІ ступенів (вч.Самойленко А.О.)
-         ІІ місце Саруханян Діана - учениця 10 класу Мар′янівської ЗШ І-ІІІ ступенів (вч.Самойленко А.О.)

З інформатики:
-         ІІІ місце Мозолева Ольга – учениця 11 класу Мар'янівської ЗШ І-ІІІ ст. (Руденко О.А.)
З математики:
- ІІІ місце –Тістечок А.К. учениця 7 класу Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ст..(вч. Руденко В.О.)
- І місце – Татар С.Р. учениця 10 класу Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ст..(вч. Руденко В.О.)
- ІІ місце Модін Дмитро – учень 6 класу Мар'янівської ЗШ І-ІІІ ст.. (вч. Колеснік Т.О.)
ІІІ етап (районний) Всеукраїнської олімпіади

Саруханян Діана – географія.
Саруханян Людмила – географія.
Татар Сніжана – математика.


Участь учнів в роботі Малої академії наук

Татар Сніжана учениця 10 класу  тема роботи з математики - "Застосування методу симетрії до розв*язування прикладних та ігрових задач", яка на захисті у МАН (2015 рік) отримала І місце.

Атестація учителів

Позачергово атестуватися висловили бажання 2 вчителя:
Самойленко А.О. – наприсвоєння «спеціаліста ІІ категорії».
Руденко О.А. – підтвердження вищої категорії, та звання вчителя – методиста.
Члени атестаційної комісії слідкували за роботою вчителів, що атестувалися упродовж року, провели і проаналізували результати контрольних зрізів знань.  За підсумками атестації вчителю Самойленко А.О. присвоєно ІІ категорію, Руденку О.А. – вищу категорію.
Аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що  вчителі забезпечують реалізацію вимог  навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно з вимогами, письмові контрольні та самостійні роботи. Зошити перевіряються вчасно, дотримується орфографічний режим, здійснюється аналіз помилок після письмових видів робіт.
 Учителі математики , фізики, хімії , біології та географії брали участь у роботі районних семінарів, творчих  груп.
У кінці навчального року в школі було проведено Державну підсумкову атестацію з математики учнів 9, 11 класів, біології   11 класі, фізики та хімії у 11 класі. Учні під час виконання завдань показали переважно достатній та середній рівень навчальних досягнень.

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за  минулий навчальний рік, результатів діагностування педагогів, методичне об’єднання в 2014 - 2015 навчальному році працюватиме над вирішенням таких завдань:
-  упровадження комп’ютерних технологій навчання на уроках математики, концентрація уваги на ключових, базових фактах, ідеях, алгоритмах.
         - вивчення та впровадження у практику  досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;
         -   ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;
         - застосування технологій продуктивного навчання для формування креативності учнів :
         -  провести моніторингові дослідження про стан засвоєння учнями 5-11 класів базових знань та вмінь з математики


вівторок, 28 квітня 2015 р.

вівторок, 27 січня 2015 р.

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу за 2013 – 2014 н. р.

Методичне об'єднання вчителів природничо-математичного циклу складалося з учителів біології, географії, математики, інформатики, фізики та хімії Мар'янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.., а саме:

Самойленко А.О. – голова МО, учитель біології, географії та природознавства.
Руденко В.О. – вчитель математики;
Руденко О.А. – вчитель інформатики;
Овсянников А.М. – учитель фізики та хімії;
Дмитренко Я.О. - учитель хімії;
Чайка Е.О. -  учитель математики та інформатики.

Усі вчителі мають вищу освіту. Стаж роботи: від 2 до 3 років – 3 вчителя, більше  15 років – 3 учителя. З них 1  - Заслужений учитель України, 2 -  учителі-методисти; першу категорію має – 1 учитель, спеціалісти  - 3. Це люди з доброю теоретичною і методичною базою, творчі;  спроможні вести за собою учнівський колектив; не байдужі до колег, дітей, своєї справи.

    У 2013 – 2014 навчальному році методичне об’єднання вчителів природничо– математичного циклу працювало над науково – методичною проблемою:
« Диференціація та профілізація навчання, як засоби особистісно-зорієнтованого навчання». Окремо кожен учитель працював над власною педагогічною проблемою, якою доповнював загальну проблему.
Головною метою методичної роботи вчителів  природничо-математичних наук є не лише надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності, а й активізація творчого потенціалу кожного вчителя .
Для досягнення цієї мети були  визначено такі завдання :
· вивчення директивних документів уряду про школу;
· забезпечення планування, організації, контролю й аналізу освітнього процесу на уроках хімії, інформатики , біології, географії, фізики та математики;
· вивчення та узагальнення педагогічного досвіду вчителів ;
· допомога вчителям в організації самоосвіти;
· організація екологічного виховання учнів.
· вивчення, узагальнення, пропаганда кращого педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду.
· розвиток життєвих компетентностей в учнів.
· накопичення і систематизація інформації, що стосується профорієнтації учнів.
· створення найкращих умов для самостійного вибору професійного шляху учнями, але з урахуванням прогресивних змін у суспільстві.
· розробка основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань).
· участь в атестації педагогічних працівників.

Система освіти методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу спирається на такі головні напрями:
-                   Підвищення науково-теоретичної підготовки учителів природничо-математичного циклу.
-                   Удосконалення методичної підготовки:
опрацювання нових навчальних програм з предметів та підручників;
підвищення якості навчально-виховного процесу;
організація позакласної роботи з предметів;
організація самоосвіти вчителів ;
організація систематичного курсового підвищення кваліфікації вчителів.
              За рік було проведено 4 засідання, на яких розглядались такі питання:
«Інноваційні прийоми роботи з обдарованими учнями»; «Використання нових інформаційно – комп’ютерних технологій у навчально – виховному процесі»;
«Пошукові дослідницькі методи навчання на уроках математики»; «Дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових груп»; «Розвиток критичного мислення на уроках»; «Використання програмових засобів на уроках».

У 2013 – 2014 н. р. було окреслено таке коло завдань:

1.                  Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи.
2.                  Удосконалювати якість викладання предметів природничо – математичного циклу шляхом упровадження ІКТ.
3.                  Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички учнів.
4.                  Поглиблювати знання з навчальних дисциплін, як учнів так і вчителів, працювати над питаннями самоосвіти.
5.                  Продовжувати систему проведення відкритих уроків.
6.                  Виявлення, узагальнення та розповсюдження досвіду творчо працюючих педагогів.
7.                  Розробка навчальних, науково-методичних, дидактичних матеріалів. Створення банку даних обдарованих дітей, підбір олімпіадних завдань, тем для роботи з обдарованими учнями.
8.                   
Керуючись Указом Президента України «Про програму роботи з обдарованою молоддю» протягом 2013−2043н.р. учителі природничо-математичного циклу продовжували працювати над проблемою-«Розвиток здібностей і інтересів учнів до навчання шляхом упровадження педагогічної інновації». Вчителі-предметники усвідомлюють, що в період формування системи освіти потрібно взяти на озброєння все передове, прогресивне, що є у світовій освітянській галузі і одночасно зберегти власні надбання. На засіданні методичного об'єднання розглядались: логічно-математична складова тесту загальної навчальної компетентності, креативні методи навчання та творчі підходи до оцінювання знань учнів; використання комп'ютерних технологій у практичній діяльності; шляхи корекції та контролю при виставленні тематичних оцінок, що передують тематичний бал. Вивчалися методи роботи та викладання матеріалу вчителями з тем із предметів природничо-математичного циклу у профільних класах .
Вчителі готували доповіді, опрацювали відповідну літературу, проводили відкриті уроки, обговорювали їх, обмінювались досвідом роботи. Були підготовленні доповіді на засідання педагогічних рад школи:

«Організація науково-дослідницької діяльності учнів» -
вч. Самойленко А.О.
« Позаурочні форми навчання» - вч. Дмитренко Я.О.
Використання комп’ютерних технологій у навчально- виховному процесі» - вч. Самойленко А.О.
«Особистісно-орієнтоване навчання інформатики» - вч. Чайка Е.О.


Проведення уроків та виховних заходів :
Руденко В.О.
Відкриті уроки з математики 6 клас- Тема уроку: «Степінь із цілим показником. Підготовка до контрольної роботи»;
«Судове засідання. Аналіз контрольної роботи. (Використання ІТ – контенту)»
Овсянников А.М.
Відкритті уроки з фізики
9 клас – Тема: « Лабораторна робота: Вивчення опору провідника за допомогою вольтметра і амперметра»;
«Розвязування комбінованих задач».
8 клас – Тема : « Види теплопередач».
7 клас – Тема: « Дисперсія світла»
Самойленко А.О.
Відкритий урок з природознавства 5 клас тема: « Сонячна система»

   Під час проведення уроків та заходів були задіяні учні 4-11 класів. Вони брали активну участь у підготовці і проведенні уроків та заходів. Проведені уроки  показали високий рівень майстерності вчителів. Майже всі проведені уроки ґрунтувались на співтворчості вчителя та учнів. Плануючи структуру уроку, вчителі орієнтувалися на особистісно-зорієнтоване навчання, використовували інтерактивні методи. Під час підготовки до уроку вчителями були враховані вікові особистості учнів, рівень підготовленості класу. Вчителі усвідомлюють, що на сучасному уроці важливо не стільки подати певну суму знань учням, скільки навчати здобувати її самостійно, стимулювати їхню пізнавальну активність.
Добре виступали наші учні на районних учнівських олімпіадах. А саме:
ІІ етап (районний) Всеукраїнської олімпіади
З хімії:
-                   Саруханян Людмила, учениця 8 класу Мар’янівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів (вчитель Дмитренко Я.О.) – диплом ІІІ ступеня.
-                   Саруханян Діана, учениця 9 класу Мар’янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (вчитель Дмитренко Я.О.) – диплом ІІ ступеня.
З фізики:
-                   ІІІ місце –Царенко Ірина, учениця Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ступенів  (вчитель Овсянников А.М.)
З інформатики:
-                   Бакун Дмитро, учень 9 класу Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ступенів – І місце(вчитель Чайка Е.О.).
З математики:
-                   ІІ місце –Тістечок А.К. учениця 6 класу Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ст..(вч. Руденко В.О.)
-                   І місце – Татар С.Р. учениця 9 класу Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ст..(вч. Руденко В.О.)
-                   І місце –    Матвєєва А. учениця 11 класу Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ст.. (вч. Руденко В.О.)
З біології:
-                   Заскальнюк Каріна, учениця 8 класу Мар’янівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів (вчитель Самойленко А.О.) – диплом ІІ ступеня.

Участь учнів в роботі Малої академії наук

Учениця 9 класу Татар Сніжана, навчаючись на відділенні «Математика» , працювала над темою «Періодичні дроби». Зайняла друге місце у конкурсі серед учнів 9-11 класів.(учитель Руденко В.О.).
У цьому році на відділення «біологія» вступила учениця 8 класу Вовченко Ю. (учитель Самойленко А.О).
Черговій атестації підлягав один учитель – Овсянников А.М.. Члени атестаційної комісії слідкували за роботою цього вчителя упродовж року, провели і проаналізували результати контрольних зрізів знань.  За підсумками атестації вчитель підтвердив свою кваліфікаційну  І категорію.
         Аналіз ведення класних журналів, календарного планування, учнівських зошитів показав, що  вчителі забезпечують реалізацію вимог  навчальних програм в основній та старшій школі, проводять тематичний облік знань згідно з вимогами, письмові контрольні та самостійні роботи. Зошити перевіряються вчасно, дотримується орфографічний режим, здійснюється аналіз помилок після письмових видів робіт.
 Учителі математики , фізики, хімії , біології та географії брали участь у роботі районних семінарів, творчих  груп.
У кінці навчального року в школі було проведено Державну підсумкову атестацію з математики учнів 9, 11 класів, біології 9 та 11 класах, географії 9 клас. Учні під час виконання завдань показали переважно достатній та середній рівень навчальних досягнень.

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за  минулий навчальний рік, результатів діагностування педагогів, методичне об’єднання в 2014 - 2015 навчальному році працюватиме над вирішенням таких завдань:
-  упровадження компютерних технологій навчання на уроках математики, концентрація уваги на ключових, базових фактах, ідеях, алгоритмах.
         - вивчення та впровадження у практику  досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;
         -   ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;
         - застосування технологій продуктивного навчання для формування креативності учнів :
         -  провести моніторингові дослідження про стан засвоєння учнями 5-11 класів базових знань та вмінь з математики