План роботи ШМО

Шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу
 на 2014-2015 навчальний рік
Мар'янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

ТЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ:
"Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів на уроках природничо-математичного циклу."
Основні завдання методичного об'єднання на 2014-2015 навчальний рік:
1. Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи.
2. Вдосконалювати якість викладання предметів природничо-математичного циклу шляхом провадження ІКТ.
3. Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички учнів.
4. Поглиблювати знання з навчальних дисциплін, як учнів так і вчителям працювати над питаннями самоосвіти.
5. Продовжити систему проведення відкритих уроків.
6. .Працювати над поповненням навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційно-довідкового забезпечення кабінетів природничо-математичного циклу.
7. Виявлення, узагальнення та розповсюдження досвіду творчо працюючих педагогів.
8. Розробка навчальних, науково-методичних, дидактичних матеріалів, створення банку даних олімпіадних завдань, підбір тем для роботи з обдарованими дітьми.Засідання 1

СЕРПЕНЬ

Тема: про підсумки роботи МО вчителів природничо-математичного циклу за 2013-2014 н.р. та перспективи діяльності на 2014-2015 н.р.

Мета: проаналізувати діяльність МО вчителів природничо-математичного циклу у 2013-2014 н.р. та визначити пріоритетні напрямки в роботі МО у поточному навчальному році.
Форма проведення: звіт, інформація.

1. Про підсумки роботи МО вчителів природничо-математичного циклу за 2013-2014 н.р. (Самойленко А.О.)
2. Обговорення та затвердження плану роботи МО вчителів природничо-математичного циклу на 2014-2015н.р. (Самойленко А.О.)
3. Ознайомлення з Державним стандартом, який впроваджується з 1 вересня 2013 року, інструкційно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2014-2015 н.р. (Руденко В.О.)
4. Про особливості організації роботи з обдарованими дітьми. (Руденко В.О)
5. Єдині вимоги до організації навчально-виховного процесу у 5 та6-му класах  ( Овсянников А.М)


Засідання 2

ЖОВТЕНЬ

Тема: формування освіченої особистості шляхом розвитку творчих здібностей
Мета: вдосконалення шляхів формування освіченої особистості шляхом розвитку творчих здібностей
Форма проведення: круглий стіл, інформація, обмін досвідом.
1. Формування технологічно освіченої особистості шляхом розвитку творчих здібностей у проектно-технологічній діяльності. (Руденко О.А).
2. Впровадження нетрадиційних форм та методів роботи на уроках біології. (Самойленко А.О.)
3. В. О. Сухомлинський про розумове виховання. (Овсянников А.М.).
4. Сучасний урок математики в контексті компетентнісного підходу. (Руденко В.О)
5. Підвищення ефективності навчання фізиці на засадах Державного стандарту базової і повної загальної сережньої освіти (2011 р.) (Овсянников А.М).


Засідання 3

ГРУДЕНЬ

Тема: компетентнісний підхід в процесі реалізації нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти .
Мета: створення умов для формування компетенцій та компетентностей учнів.
Форма проведення: звіт, інформаціїя.

1. Формування компетенцій та компетентностей особливості шляхом використання ІКТ на уроках. (Руденко В.О).
2. Елементи народознавства як засіб формування компетентностей на уроках. (Самойленко А.О.).
3. Формування в учнів свідомого ставлення до власного здоров'я, виховання здорового способу життя. (Шевченко Л.В.).
4. Організація підготовки до участі в учнівських конкурсах ( наприклад: "Кенгуру", "Левеня", "Колосок")Засідання 4

ЛЮТИЙ

Тема: педагогічна майстерність вчителів як умова успішного формування в учнів предметних компетенцій.
Мета: вибір раціональних шляхів удосконалення педагогічної майстерності вчителів для подальшого впровадження в практику роботи.
Форма проведення: диспут, інформація, обмін досвідом.

1. Формування в учнів предметних компетенцій шляхом використання іноваційних педагогічних технологій на уроках. (Руденко О.А.)
2. Реалізація змісту шкільної освіти в умовах впровадження її нових стандартів. Організація роботи зі здібними та обдарованими дітьми. (Руденко В.О)
3. Особливості викладання дисциплін в контексті компетентністного навчання (Колеснік Т.О.)
4. Методика організації системного повторення вивченого матеріалу з метою підготовки до проведення ДПА та ЗНО з предметів циклу. (Овсянников А.М.)
5. Формування компетентностей учнів через продуктивну творчу діяльність на уроках. (Самойленко А.О.)

Засідання 5

КВІТЕНЬ
Тема: організація підготовки до проведення ДПА та ЗНО з предметів циклу.
Мета: обговорити методичні матеріали до ДПА з предметівприродничо-математичного циклу.
Форма проведення: інформація, повідомлення, звіт.

1. Розвиток інтересу до власного здоров'я. (Самойленко А.О. )
2. Формування основних груп компетентностей учнів через впровадження активних та інтерактивних методів навчання. (Руденко В.О.).
3. Обговорення матеріалів ДПА у 8 та 11 класах з предметів природничо-математичного циклую (Самойленко А.О.).
4. Система роботи над помилками як одна з основних форм подолання прогалин у заганнях і вміннях учнів. (Овсянников А.М.).

5. Самоосвітні аспекти удосконалення професійної компетентності вчителя в умовах інформаційного суспільства. (Руденко В.О.).

Немає коментарів:

Дописати коментар